Jak se přihlásit do soutěže?
Stačí poslat email na adresu missanime@nantoka.info, který bude obsahovat následující:

Vaše jméno (+ přídapně jména dalších členů týmu)
Váš kontaktní email - v případě že je jiný než ze kterého budete posílat přihlášku.

Jméno kandidátky, pokud možno v původním japonském znění, nepoužívejte "lokalizovaná" jména některých amerických (či jiných) verzí.

Název anime ve kterém vystupuje, nejlépe původní japonské, nebo oficiální anglický, v případě nejasností budeme název konzultovat s encyklopedii ANN. Pokud kandidátka vystupuje ve více sériích, stačí název první z nich.

Stručný životopis kandidátky.

Zvláštní vlastnosti či dovednosti kandidátky.

Dále je optimální, pokud pošlete 2 obrázky vaší kandidátky, a to 1x portrétku a 1x foto celé postavy. - obrázky v rozumné kvalitě, ne větší než 1024*768.

Uzávěrka pro přihlášení emailem je ve 14:00 dne 10. února 2006 (včetně).
Uzávěrka pro osobní přihlášení na conu je ve 14:00 dne 11. února 2006 - hlaste se u předsedy poroty Rika.