Soutěžní úkoly:

A: Představení kandidátky v limitu 1 minuty.

B: Promenáda v cosplayi.

C: Volná disciplína - literárně/dramaticky/audiovizuálne zpracovaná přednosti či dovednost kandidátky.

D: Rozhovor s moderátorem - tři pěkné otázky kandidátce na tělo.

- podrobnosti zadání pošleme přihlášeným soutěžícím.