Základní termíny:
kandidátka: postava vystupující v existujícím anime seriálu/OAV/filmu.
patron: reálná osoba, která kandidátku do soutěže přihlásí a stará se o její prezentaci.
tým: skupina osob, která má na starosti prezentaci kandidátky pod vedením patrona.
porota: skupina sedmi statečných, kteří posuzují a hodnotí prezentace jednotlivých kandidátek.

Jak se zúčastnit?
Patron přihlásí kandidátku do soutěže tak, že do na adresu missanime@nantoka.info zašlou email s požadovanými údaji do 14:00 10. února 2006 a nebo odevzdají přihlášku přímo na PragoConu do 14:00 v sobotu 11.2. (viz Přihláška)
Maximální počet soutěžících je 8.

Jaké jsou soutěžní úkoly?
viz Úkoly.
Každý úkol je obodován zvlášť a vítězem se stává kandidátka s největším bodovým ziskem.

Co mám dělat, když mou oblíbenkyni do soutěže přihlásil někdo jiný?
Zaprvé: můžete přihlásit jinou kandidátku ^_^.
Zadruhé: pokud chcete přiložit ruku/hlavu k dílu, tak můžete vytvořit TÝM. Stačí nám napsat a my patronovi dané kandidátky předáme kontakt na Vás a další necháme na vaší vzájemné dohodě. (Samozřejmě se už jako týmy můžete přihlašovat, do registračního emailu stačí uvést všechny členy týmu).